رویدادها
.
1399/5/14 سه‌شنبه
شایعه به خودی خود موضوعی جذاب در روانشناسی اجتماعی است و ارتباط تنگاتنگی با گروه و پدیده‌های اجتماعی و سازمانی دارد که از آن جمله می‌توان به درک اجتماعی، شکل‌گیری و حفظ نگرش، تعصب و کلیشه‌پردازی،‌ پویاشناسی گروهی، روابط بین فردی و بین گروهی، تاثیرات اجتماعی و ارتباطات و اعتماد سازمانی اشاره داشت. این ارتباط‌ها به وضوح بیان نشده‌اند. از این رو، یکی از دلایل نگارش این کتاب می باشد. در این جلد به مجموعه‌ای از پرسش‌ها اشاره شده که به موضوع شایعه مربوط می‌شوند. این پرسش‌ها در پس زمینه‌ای از نظریه روان‌شناسی اجتماعی و سازمانی کنونی مطرح و رویکردها عطر و بوی تجربی شدیدی دارد.
 
علاقه‌مندان جهت آشنایی بیشتر به بخش انتشارات سایت مراجعه فرمایند.