رویدادها
.
1400/10/8 چهارشنبه
باتوجه ‌به اهمیت زیرساخت‌های حیاتی از جمله مخابرات، تامین انرژی، حمل‌ونقل و بانکداری، ضروری است به یکی از مشکلات اساسی گردانندگان این زیرساخت‌ها، یعنی مشکل امنیت سایبری آنان، توجه ویژه‌ای نمود. امروزه اپراتورهای خصوصی، خدمات تأمین امنیت سایبری را برعهده دارند که یکی از وظایف دولت‌ها، تضمین امنیت این ساختارهاست.
این کتاب درصدد تشریح رهیافت‌های امنیت سایبری مشترک بین سازمانی است که مورد حمایت دولت‌هاست. دراین‌خصوص، ارتباطات، وجوه مشترک، تفاسیر چندبعدی قانونی، سازمانی، فنی، اقتصادی و اجتماعی، اهمیت ویژه‌ای دارند.
 
علاقه‌مندان جهت آشنایی بیشتر به بخش انتشارات سایت مراجعه فرمایند